FODER

Hästen är, som alla vet, gräsätare.

Forskning visar att hästar, i fritt tillstånd, har ätuppehåll om maximalt 3 timmar, fördelat på ett dygn. För att hästens matsmältningssystem ska fungera, behöver hästen alltså äta i princip hela tiden. Optimalt är alltså fri tillgång av lämpligt grovfoder, alternativt många utfodringar om dagen. Att enbart utfodra morgon och kväll skapar en obalans i systemet, då det går många timmar utan att det passerar mat genom tarmarna. En häst som får för lite mat bildar snabbt ovanor t ex. krubbitning och vävning. Magsår är ofta en följd av felaktig utfodring. Kolik är, som alla känner till, ett livsfarligt tillstånd och en vanlig åkomma hos hästar som ex. inte får rätt mat.

Grovfoder är alltid basen och vid behov tillför man lämpligt kompletteringsfoder. Att ta en analys på sitt hö är bra, då kan man snart räkna ut vilket näringsbehov just "min" häst har och hur jag lämpligast utfodrar hästen. Att räkna foderstat är ekonomiskt för dig och hälsosamt för hästen. En korrekt foderstat är nödvändig för att hästen ska orka prestera och vara tillfredsställd för övrigt. Utfodrar man inte hästen korrekt, påverkas också matsmältningssystemet med olika följder/sjukdomar. Speciellt viktigt med en uträknad foderstat är det hos växande unghästar och dräktiga eller digivande ston.

 

När man förstår hästens fodersmältningsystem, är det inte så svårt att veta hur man ska utfodra den på bästa sätt.